Get Adobe Flash player
January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2580361
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
1123
656
25438
2580361
Your IP: 3.227.240.143
Server Time: 2020-01-27 23:17:18

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน.

 

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

 

แบบอาคารโรงฝึกงาน                                                        >>> ดาวน์โหลด
การแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง                              >>> ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5                                                                          >>> ดาวน์โหลด
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน    >>> ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคา                                                    >>> ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคาร ฯ                     >>> ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแก้ไขรูปแบบรายการ                                  >>> ดาวน์โหลด
อาคารโรงฝึกงาน พื่นที่ไม่น้อยกว่า 4000 ตาราง                  >>> ดาวน์โหลด