Get Adobe Flash player
November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2505426
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
255
748
9348
2505426
Your IP: 100.25.43.188
Server Time: 2019-11-12 08:34:20

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน.

 

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

 

แบบอาคารโรงฝึกงาน                                                        >>> ดาวน์โหลด
การแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง                              >>> ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5                                                                          >>> ดาวน์โหลด
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน    >>> ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคา                                                    >>> ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคาร ฯ                     >>> ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแก้ไขรูปแบบรายการ                                  >>> ดาวน์โหลด
อาคารโรงฝึกงาน พื่นที่ไม่น้อยกว่า 4000 ตาราง                  >>> ดาวน์โหลด