Get Adobe Flash player
September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
2455042
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
320
596
12493
2455042
Your IP: 18.206.48.142
Server Time: 2019-09-19 12:16:56

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน.

 

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

 

แบบอาคารโรงฝึกงาน                                                        >>> ดาวน์โหลด
การแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง                              >>> ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5                                                                          >>> ดาวน์โหลด
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน    >>> ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคา                                                    >>> ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคาร ฯ                     >>> ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแก้ไขรูปแบบรายการ                                  >>> ดาวน์โหลด
อาคารโรงฝึกงาน พื่นที่ไม่น้อยกว่า 4000 ตาราง                  >>> ดาวน์โหลด