รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

1. ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

2. ครูพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

4. ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (คหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร