Get Adobe Flash player
March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2106720
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
886
497
14860
2106720
Your IP: 54.92.172.79
Server Time: 2018-03-19 15:54:44

งานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคพังงา ดาวน์โหลด

  

 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)                   (แผนก) ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR)   (บุคคล)    ดาวน์โหลด

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ด้านอาชีวศึกษา (พ.ศ.2559-2563) >>>> (ดาวน์โหลด)

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วท.พังงา  พ.ศ 2559   >>>  ดาวน์โหลด

 

SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR. ปีการศึกษา 2558             >>> ดาวน์โหลด
 การประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ( ฉบับ Microsoft Excel ) >>> ดาวน์โหลด

 

 SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR. ปีการศึกษา 2557   >>> ดาวน์โหลด
   การประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ( ฉบับ Microsoft Excel ) >>> ดาวน์โหลด

 

 

 SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR. ปีการศึกษา 2556   >>> ดาวน์โหลด
 การประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ( ฉบับ Microsoft Excel ) >>> ดาวน์โหลด

 

.........................................................................................................................................................

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินด้านการอาชีวศึกษารอบ 4  >>> ดาวน์โหลด
SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR.ปีการศึกษา 2555 >>> ดาวน์โหลด
 คู่มือประเมินติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพสำหรับผู้บริหารและตรวจสอบตนเอง >>>  ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่1 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่2 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่3 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่4 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่5 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่6 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่7 >>> ดาวน์โหลด
 คู่มือมาตรฐานการอาชีวศึกษา วท.พังงา >>> ดาวน์โหลด
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา วท.พังงา >>> ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม SAR งาน 2556 >>> ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2556 >>> ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 2556 >>> ดาวน์โหลด
 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน >>> ดาวน์โหลด