งานประกันคุณภาพ
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5573361
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
3446
3702
93718
5573361
Your IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-19 18:28:38
มีข้อผิดพลาด
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

ปริญญาตรี ทล.บ.

หลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)

                   สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

          1.1  กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยายนต์

                   1.1.1  สาขาวิชาช่างยนต์

          1.2  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต

                   1.2.1  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

                   1.2.2  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

          1.3  กลุ่มอาชีพพลังงาน  ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์

                   1.3.1  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

                   1.3.2  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          1.4  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง

                   1.4.1  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

          2.1  กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี

                   สาขาวิชาการบัญชี

          2.2  กลุ่มอาชีพการตลาด

                   สาขาวิชาการตลาด

3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

          3.1 กลุ่มอาชีพการโรงแรม

                   สาขาวิชาการโรงแรม

4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

          4.1  กลุ่มอาชีพการประกอบอาหารและบริการ

                   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

5.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.1  กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.2  กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส..

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.

  1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

          1.1  กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์

                   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

          1.2  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต

                   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

          1.3  กลุ่มอาชีพพลังงาน  ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์

                   สาขาวิชาไฟฟ้า

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

          1.4  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง

                   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    

2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

        2.1  กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี

                   สาขาวิชาการบัญชี

          2.2  กลุ่มอาชีพการตลาด

                   สาขาวิชาการตลาด

3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

        3.1 กลุ่มอาชีพการโรงแรม

                   สาขสาวิชาการโรงแรม

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

          4.1  กลุ่มอาชีพการประกอบอาหารและโภชนาการ

                   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.1  กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.2  กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ผลงาน/โครงงาน นักเรียนนักศึกษา

ผลงาน/โครงงาน นักเรียนนักศึกษา

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
1 BlockChain

นางสาวสุภัสสราทองเจิม

นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิศักดิ็

นางสาวชุติมา ไชยณรงค์

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร  
         
         
         
         
         
         
         
         
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต1 เลขที่ 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412-077 , 076-413-582 โทรสาร.076-412-045
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000